Les Coves de Mallorca són un conjunt excavat d’habitatges d’hàbitat en cova de 10.000 m2 que posseeix un gran interès etnològic, ja que és un dels pocs exemples que encara queden dels que van existir a diversos municipis de l’entorn de la ciutat de València; la qual cosa, a més a més del valor sentimental per als habitants de Bétera, és un valor afegit per a la seua conservació i posada en valor.

Adquirides per l’Ajuntament de Bétera, i amb la consideració de protecció integral, i per diverses circumstàncies, el conjunt es troba força deteriorat, per la qual cosa s’està duent a terme la realització d’un Pla Director que permeta realitzar un aixecament detallat, establint-ne els problemes de conservació i degradació, per prioritzar accions d’intervenció i conservació. En aquest pla se suggeriran nous usos i funcions que permetin un manteniment natural del conjunt.

Per tot això, i perquè es tracta d’un conjunt tan identitari per als nostres veïns, s’ha realitzat una enquesta perquè, a la redacció del pla tinga lloc la participació ciutadana, mitjançant una senzilla enquesta que podeu emplenar a través de l’enllaç que us indiquem.

L’enquesta també estarà disponible físicament al taulell de recepció de l’Ajuntament de Bétera, per als qui prefereixin emplenar-la d’aquesta manera.